Mollecular organization studies the functioning of semio-capitalism and develops soft technologies of cooperation, tools for building the impossible communities of abstract work and its performers. Molle is a laboratory of schizoanalysis. We operate in the soft stomach, “il ventre molle“, of arbitrary power. Or more precisely: we are the soft belly of arbitrary power. Mollecular organization is a group of losers, sad figures, dark souls, cynical opportunists and depressed princesses. We are not tough or macho, we are soft and wet, impotent and feeble. We don’t march or demonstrate. We have difficulties in getting up from the bed.  We are molle people, the future of cooperation.

ECOLOGIES OF POWER

Mental ecology in cognitive capitalism – a Félix Guattari master class

eco_3


Click the image for larger version.

Hanke tutkii ekologisen kriisin levittäytymistä yhteiskunnalliseen ja mentaaliseen ympäristöömme. Prekarisaation ja palkkatyön kriisin takaa paljastuva kysymys näiden alueiden ekologiasta (ajattelun, halun, tunteiden, mielentilan ja vuorovaikutuksen ”lajien” ympäristöstä ja tulevaisuudesta) on tänään yhtä oleellinen, kuin kysymys näkyvän luonnonympäristömme ekologiastakin. Se koskee uusia päidemme, sydämiemme ja suhteidemme sisään tunkeutuvia vallan ja kontrollin muotoja – joiden onnistuu ohjata ajattelumme, tuntemisemme ja toimimisemme mahdollisuuksia kognitiivista kapitalismia luonnehtivien arbitraaristen merkitysten ja arvojen epämääräisyydessä – sekä välttämättömyyttä ajatella uudelleen vastarinnan ”paikkaa” herkkyyden, älyn, halun, luovuuden, myötätuntemisen ja ryhmässä olemisen eli inhimillisen subjektiviteetin tuotantona. Kysymys oman elämän mahdollisuuksista, yhdessätuotannosta ja subjektiviteettien itseorganisaatiosta sekaantuu tänään suoraan kognitiivisen kapitalismin toiminnan ytimeen.
Projekti kokoontuu n. kuukauden välein yleensä Helsingissä, mutta myös muissa kaupungeissa, ja sen etenemistä rytmittävät työpajat vierailijoiden kanssa. Paikalliset solut toimivat aktiivisesti esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä.
Projektin puitteissa on jo julkaistu Félix Guattarin Kolme ekologiaa (Tutkijaliitto, Polemos-sarja 2008) ja työn alla ovat mm. johdannot Guattarin ja Bracha Ettingerin ajatteluun, Félix Guattarin Kaaosmoosi, Bracha Ettingerin Yhdessätuotanto, Sakari Hännisen Pääoman kieli. Viisi luentoa taloudellisesta teologiasta.

Johdanto: Félix Guattarin Kaaosmoosi 14.3.09

Helsingin kauppakorkeakoulu, klo 14-18.

Teatterikorkeakoulu, Helsinki.

15.-16.5.2009

Työpaja: Franco Berardi, Luca Guzzetti ja Sakari Hänninen.

Työpajassa käsitellään mielen, vallan ja vastarinnan ekologioita kognitiivisen kapitalismin aikakaudella.

Työpajassa tutkitaan uusia vallan ja kontrollin muotoja (modulaatio, mielivalta, pakko, kyynisyyden automatismit, noo-politiikka, spektaakkeli jne.) sekä kehitellään vastarinnan ja yhdessätuotannon ekologioita mm. Félix Guattarin työn valossa.

Työpajan lähtökohta on prekarisaation ja palkkatyön kriisin (kuten myös yliopiston kriisin) takaa paljastuva kysymys ekologisen kriisin levittäytymisestä yhteiskunnalliseen ja mentaaliseen ympäristöömme. Kysymys ajattelun, tunteiden, mielentilan ja vuorovaikutuksen “lajien” ympäristöstä ja tulevaisuudesta on tänään yhtä oleellinen, kuin kysymys näkyvän luonnonympäristömme ekologiastakin. Mentaalinen ekologia koskee päidemme ja suhteidemme sisään tunkeutuvia vallan ja kontrollin muotoja sekä välttämättömyyttä rakentaa uudelleen vastarinnan “paikkaa” inhimillisen herkkyyden, myötätuntemisen ja yhteistyön itseorganisaationa. Tässä rakennustyössä tarvitaan Guattarin mukaan esteettisiä metodeja, jotka luovat tuntemisen ja käsittämisen hetkiä, katkoksia, joiden tehtävä on paeta ja rikkoa itsestään selviin näkemyksiin ja mielipiteisiin kuuluvaa merkityksellistymistä (“mielivaltaa”): siis luoda subjektiviteetin mutaatiota, vastarintaa “molekulaarisella” tasolla.

Kutsumme yhteistyöhön alustusten, ideoiden, kommenttien, demojen ja esitysten muodossa.

Alustukset / Presentations

Lisätietoja: Akseli Virtanen akseli.virtanen@hse.fi

Tero Nauha teronauha@gmail.com

Mikko Jakonen mijakone@jyu.fi

Yhteys ja aikataulu: Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki.

Perjantai 15.5. klo 14-18 (Auditorio 1)

Lauantai 16.5. klo 14-18 (Auditorio 1)

Materiaalia:

Franco “Bifo” Berardi: Tietotyö ja prekaari mielentilaTutkijaliitto, Polemos-sarja 2006.

Sakari Hänninen: Guattari -fragmentti. Aivojen yhteistyön muistivihkot 4 (ilmestyy).

Luca Guzzetti: Jump, or what is art? Aivojen yhteistyön muistivihkot 3 (ilmestyy).
Akseli Virtanen: Biopoliittisen talouden kritiikki

Yhteistyössä: Teatterikorkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu, Kuvataideakatemia, Baltic Circle teatterifestivaali, Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos, Taidekoulu Maa, Tutkijaliiton Polemos-sarja, Aivojen yhteistyön muistivihkot.

Alustukset / Presentations

Perjantai Klo 14-18, Auditorio 1, Teatterikorkeakoulu.

Akseli Virtanen: Introduction to the Guattari-project. A Metamodel.
Franco Berardi: Panic and depression in the social psyche and in the global economy.
Sakari Hänninen: Capitalistic market as a game without rules and its economic theology
Franco Berardi: Chaos is a friend and a foe
Tero Nauha: Fascinance and fascinum. Multitude between evil eye and creation
Klaus Harju: Saudade. To be at home without a home
IC-98: Theses on the Body Politic: Vicious circles 1-3

Lauantai Klo 14-18, Auditorio 1, Teatterikorkeakoulu.

Luca Guzzetti: Aesthetic paradigm of the Jump. Developing Jump 2
Franco Berardi: Refrain, paradigm of semiotization, obsession and reactivation of creation
Sakari Hänninen: What is useful in Guattari, and what is not?
Petri Kola: Micro-contribution of affection
Elina Latva: “Decent hug” project presentation
Olli Sirén: Harnessing Sharing
Mariaana Fieandt-Jäntti: Antenna, Feeler, Ex-tempore
IC-98: Adding Machine for Theses on the Body Politic (In the Labyrinth)

Audio recordings of the presentations

Franco Berardi

Francesco “Bifo” Berardi on yhdellä kertaa filosofi, taiteen teoristi ja media-aktivisti. Bifo on työskentelee mm. Rekombinant-, Multitudes-, Telestreet- ja Bologna Città Libera -verkostoissa ja opettaa estetiikkaa ja kommunikaation teoriaa ja historiaa Milanon taideakatemiassa. Informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden suhteet aktivismiin ovat Bifon ajattelulle ja toiminnalle keskeisiä. Bifo on myös maalannut, käsikirjoittanut ja näytellyt.

1970-luvulla Bifosta tuli “anarko-operaisti” ja hän oli myös Bolognan vapaiden radioiden liikkeen (Radio Alice, ensimmäinen piraattiradioasema Italissa) keulakuva osana radikaalia ja luovaa “Bolognan liikkettä”. Bifo pakeni 1977 Pariisiin, jossa tutustui Gillez Deleuzeen, Félix Guattariin ja Michel Foucault’hon. Vaikutti 1980-luvulla myös New Yorkissa, jossa toimi Semiotext(e)-julkaisun avustajana. Perusti 1985 Italiaan Topian, “mentaalisen ekologian” keskuksen ja aloitti tutkimuksen telemaattisten verkkojen parissa ennakoiden sitä räjähdystä, joka koskee verkkoja merkittävinä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä. 1980-luvun lopussa Kaliforniassa suoritettujen opintojen jälkeen Bifo alkoi julkaista cyberpunkiin liittyviä tekstejä.

Bifon kirjallinen tuotanto on laaja ja teemoiltaan se käsittelee muun muassa tietotyötä, kommunikaatioverkkoja, media-aktivismia ja Félix Guattaria.

Suomeksi Tietotyö ja prekaari mielentila (Tutkijaliitto, Polemos-sarja 2006).

Luca Guzzetti

Luca Guzzetti toimii professorina Genovan yliopistossa Italiassa, jossa hän opettaa kommunikaation ja politiikan sosiologiaa. Guzzetti työskentelee erityisesti taiteen sosiologian, yhdessätuotannon organisaation, poliittisten järjestelmien kehityksen sekä tieteen yhteiskuntatutkimuksen parissa. Hän on myös tunnettu osallistumisestaan ensimmäiseen Jump -performanssiin Factory 798:ssa Pekingissa, joka siirsi taiteenteon kysymyksenasetteluja kohti “esteettis-eettistä paradigmaa”.

Guzzetti kuuluu mm. Conflitti Globali -lehden toimituskuntaan ja työskentelee useiden organisatoristen kokeilujen parissa. Hän on Italian tieteen ja teknologian yhteiskuntatutkimuksen seuran presidentti.

Sakari Hänninen

Sakari Hänninen toimii tutkimusprofessorina hyvinvoinnin tutkimusryhmässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosella. Hän on harvoja huolellisesti Guattarin ajatusten parissa työskennelleitä suomalaisia tutkijoita. Hännninen käsittelee valmisteilla olevassa kirjassaan Pääoman kieli. Viisi luentoa taloudellisesta teologiasta mm. Guattarin avulla sitä, millaisen merkinannon tai kommunikaation varassa taloudelliset markkinat toimivat. Hännisen mukaan modernin taloustieteen perustavimmat otaksumat nojaavat maallistuneeseen teologiaan. Taloustiede käyttää jumalkieltä, jonka keskeisenä käsitteenä toimii tasapaino. Jo taloustieteen klassiset edustajat liittyivät siihen 1700-luvun filosofien joukkoon, joka haaveili jumalan valtakunnasta maan päällä. Uusklassinen taloustiede käyttää matematiikan käsitteitä. Sen edustajien mukaan markkinoilla pelataan peliä, jonka säännöt tunnetaan. Jumalkielensä mukaisesti he haluavat kirjoittaa nämä säännöt tasapainon eli matemaattisten yhtälöiden kielellä, joka edelleen voidaan tulkita markkinoiden tasapainon takeeksi. Pääoman käsitteen laajentaminen inhimilliseksi ja sosiaaliseksi pääomaksi on ratkaisevan tärkeä siirto tässä pelissä.

Hänninen esittää kirjassaan tulkinnan, jonka mukaan kapitalistisia markkinoita voidaan edelleen kuvata peliksi, mutta siltä kuitenkin puuttuvat säännöt tai ne ovat alituisesti vaihtuvia tai neuvoteltavia.Matemaattisessa mielessä peliä, jolta puuttuvat säännöt, kutsutaan kaaokseksi. Kapitalististen markkinoiden kaoottisen käyttäytymisen luonnehtimista säännönmukaiseksi voidaan pitää mielivaltana. Politiikan tulee toimia tämän mielivallan haastajana. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Kuinka mielivaltaa voidaan vastustaa?

Työpaja on osa Félix Guattari -mestarikurssia, jossa osallistujat yhdessä vierailevien opettajien kanssa – mm. Bifo, Gary Genosko, Brian Massumi, Bracha Ettinger, Erin Manning, Peter Pál Pelbart, Ueinzz Theatre Company, Luca Guzzetti, Sakari Hänninen – tutustuvat Guattarin tuotantoon ja kehittelevät, kokeilevat ja tuottavat tekstejä, kuvia, esityksiä ja yhteistyön rytmejä, tai Guattarin sanoin, ilmaisun sommittumia ja “sielun liikahduksia”, joiden kohteena ja sisältönä ei ole vain jokin teoreetikko tai teos, vaan olemassaolomme nykyisten alueiden tekeminen asuttavaksi

Tehtävä on sommitella uudelleen subjektivoitumisen maailmoja, joita on keinotekoisesti harvennettu…. Kuten taiteilija lainaa edeltäjiltään ja aikalaisiltaan itselleen soveltuvia seikkoja, kutsun ne jotka minua lukevat, vapaasti ottamaan ja hylkäämään käsitteitäni. Tärkeätä ei ole lopputulos, vaan että monen osittaisen tekijän kartografinen menetelmä voisi toimia rinnan subjektivoitumisen prosessin kanssa, ja näin tulisi mahdolliseksi jälleen subjektiviteetin tuotantovälineiden haltuunotto, autopoeesi…

— Félix Guattari